0x

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
ZRXUSDTPERP 0x / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1.08-3.50%-0.041.121.0611.016MBánBINANCE
ZRXUSDT 0x / TetherUS
1.08-3.38%-0.041.121.062.730MBánBINANCE
ZRXBTC 0x / Bitcoin
0.00-2.21%-0.000.000.00731.457KBánBINANCE
ZRXBUSD 0x / BUSD
1.08-3.37%-0.041.121.06171.913KBánBINANCE
ZRXUSD 0x / Dollar
1.08-3.32%-0.041.121.06144.178KBánBITFINEX
ZRXEUR 0x / Euro
0.92-3.23%-0.030.950.91123.389KMuaBITSTAMP
ZRXETH 0x / Ethereum
0.00-1.23%-0.000.000.0081.939KBánBINANCE
ZRXUSD 0x / USD
1.08-3.21%-0.041.121.0642.628KBánFTX
ZRXUSD 0x / U.S. dollar
1.08-2.80%-0.031.111.0737.068KBánBITSTAMP
ZRXBTC 0x / Bitcoin
0.00-1.87%-0.000.000.0031.431KBánBITFINEX
ZRXUSD 0x / U.S. Dollar
1.08-3.03%-0.031.121.0725.433KBánGEMINI
ZRXBTC 0x / Bitcoin
0.00-1.99%-0.000.000.009.563KBánBITSTAMP
ZRXBRL 0x / Brazilian Real
5.75-2.73%-0.165.925.686.605KMuaMERCADO
ZRXUSDT 0x / Tether USD
1.07-3.17%-0.041.121.074.614KBánPOLONIEX
ZRXETH 0x / Ethereum
0.00-1.14%-0.000.000.002.343KMuaBITFINEX
ZRXBTC 0x / Bitcoin
0.00-3.03%-0.000.000.001.484KBánPOLONIEX
ZRXETH 0X / Ethereum
0.00-1.48%-0.000.000.0011BánKUCOIN
ZRXETH 0x / Ethereum
0.00-0.67%-0.000.000.006MuaPOLONIEX
ZRXBTC 0X / Bitcoin
0.00-1.99%-0.000.000.001BánKUCOIN
Tải thêm