1x Long Bitcoin Implied Volatility Token

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
BVOLUSDT Bitcoin Volatility Token / USD Tether
653.20-2.34%-15.65669.05653.208.150KSức bán mạnhFTX
BVOLUSD Bitcoin Volatility Token / USD
662.30-1.12%-7.50669.80650.354.258KSức bán mạnhFTX
BVOLBTC Bitcoin Volatility Token / Bitcoin
0.01-0.93%-0.000.010.010BánFTX
BVOLUSDT Bitcoin Volatility Token / Tether USD
668.70-4.62%-32.39668.70668.700BánPOLONIEX
Tải thêm