AdEx

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
ADXBUSD AdEx / BUSD
0.43-10.25%-0.050.490.4226.058MSức bán mạnhBINANCE
ADXETH AdEx / Ethereum
0.00-3.70%-0.000.000.0015.123MSức bán mạnhBINANCE
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-6.14%-0.000.000.0013.072MSức bán mạnhBINANCE
ADXETH AdEx / Ethereum
0.00-2.15%-0.000.000.002.702KBánBITTREX
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-3.83%-0.000.000.002.328KSức bán mạnhHUOBI
ADXBTC AdEx / Bitcoin
0.00-2.85%-0.000.000.002.166KSức bán mạnhBITTREX
Tải thêm