Augur

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 8% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
REPUSDT Augur / TetherUS
26.13-1.33%-0.3527.4925.69152.124KMuaBINANCE
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.56%0.000.000.0055.880KMuaHITBTC
REPBTC Augur / Bitcoin
0.00-0.25%-0.000.000.0050.335KMuaBINANCE
REPUSDT Augur / Tether
26.17-1.03%-0.2727.2525.7513.794KMuaHITBTC
REPETH Augur / Ethereum
0.01-2.55%-0.000.010.0113.595KMuaHITBTC
REPETH Augur / Ethereum
0.01-2.60%-0.000.010.0110.632KMuaBINANCE
REPEUR Augur / Euro
22.820.14%0.0323.0422.543.717KMuaKRAKEN
REPBTC Augur / Bitcoin
0.000.55%0.000.000.002.618KMuaBITFINEX
REPUSD Augur / U. S. Dollar
26.93-0.08%-0.0227.3226.62989MuaKRAKEN
REPXBT Augur / Bitcoin
0.000.16%0.000.000.00545BánKRAKEN
REPUSD Augur / Dollar
26.04-0.73%-0.1927.1525.71254MuaBITFINEX
REPV2BTC Augur / Bitcoin
0.00-0.45%-0.000.000.00118MuaPOLONIEX
REPETH Augur / Ethereum
0.01-3.06%-0.000.010.01102BánKRAKEN
REPV2USDT Augur / Tether USD
25.88-1.47%-0.3927.0325.8829MuaPOLONIEX
Tải thêm