Basic Attention Token

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
BATUSDTPERP Basic Attention Token / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.65-11.88%-0.090.740.6532.191MSức bán mạnhBINANCE
BATUSDT Basic Attention Token / TetherUS
0.65-11.74%-0.090.740.6510.102MSức bán mạnhBINANCE
BATUSDT Basic Attention Token / Tether USD
0.65-12.25%-0.090.750.652.847MSức bán mạnhHUOBI
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.15%-0.000.000.002.465MSức bán mạnhBINANCE
BATBUSD Basic Attention Token / BUSD
0.65-12.02%-0.090.740.651.141MSức bán mạnhBINANCE
BATUSD Basic Attention Token / U. S. Dollar
0.65-11.99%-0.090.740.65566.706KSức bán mạnhKRAKEN
BATEUR Basic Attention Token / Euro
0.56-11.35%-0.070.630.55478.038KSức bán mạnhKRAKEN
BATUSDT Basic Attention Token / Tether
0.65-11.78%-0.090.740.65407.444KSức bán mạnhHITBTC
BATUSD Basic Attention Token / USD
0.65-11.98%-0.090.740.65334.093KSức bán mạnhFTX
BATUSD Basic Attention Token / Dollar
0.65-11.45%-0.080.740.65198.486KSức bán mạnhBITFINEX
BATEUR Basic Attention Token / Euro
0.56-10.67%-0.070.620.56181.206KSức bán mạnhBITSTAMP
BATUSD Basic Attention Token / U.S. Dollar
0.65-11.83%-0.090.730.65173.571KSức bán mạnhGEMINI
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-2.61%-0.000.000.00152.955KSức bán mạnhBINANCE
BATUSD Basic Attention Token / U.S. dollar
0.66-10.95%-0.080.730.65133.188KSức bán mạnhBITSTAMP
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.09%-0.000.000.00114.408KSức bán mạnhHITBTC
BATUSDT Basic Attention Token / Tether
0.65-10.89%-0.080.730.65109.012KSức bán mạnhBITTREX
BATXBT Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-3.90%-0.000.000.0094.805KSức bán mạnhKRAKEN
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-3.53%-0.000.000.0075.350KBánHUOBI
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-3.76%-0.000.000.0057.683KSức bán mạnhBITTREX
BATUSD Basic Attention Token / US Dollar
0.65-12.27%-0.090.730.6553.422KSức bán mạnhBITTREX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.000.19%0.000.000.0034.436KBánGEMINI
BATUSDT Basic Attention Token / Tether USD
0.66-10.81%-0.080.740.6517.449KSức bán mạnhPOLONIEX
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-6.86%-0.000.000.0016.015KSức bán mạnhGEMINI
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-3.41%-0.000.000.0015.946KSức bán mạnhBITSTAMP
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-2.98%-0.000.000.0015.885KSức bán mạnhKRAKEN
BATBRL Basic Attention Token / Brazilian Real
3.54-9.95%-0.393.873.4914.255KBánMERCADO
BATUST Basic Attention Token / UST
0.65-11.51%-0.090.740.6511.358KBITFINEX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-3.66%-0.000.000.009.476KSức bán mạnhBITTREX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-2.90%-0.000.000.008.359KSức bán mạnhBITFINEX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-2.70%-0.000.000.007.917KSức bán mạnhHITBTC
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-2.85%-0.000.000.006.447KSức bán mạnhHUOBI
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.21%-0.000.000.005.562KSức bán mạnhPOLONIEX
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.65%-0.000.000.002.164KSức bán mạnhBITFINEX
Tải thêm