Basic Attention Token

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
BATUSDTPERP Basic Attention Token / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1.22-5.02%-0.061.281.1911.933MBánBINANCE
BATUSDT Basic Attention Token / TetherUS
1.22-5.11%-0.071.281.195.873MBánBINANCE
BATUSDT Basic Attention Token / Tether USD
1.22-10.68%-0.151.361.193.052MBánHUOBI
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.13%-0.000.000.001.295MMuaBINANCE
BATUSD Basic Attention Token / USD
1.22-5.05%-0.061.291.19323.884KBánFTX
BATBUSD Basic Attention Token / BUSD
1.22-5.15%-0.071.281.19319.550KBánBINANCE
BATUSDT Basic Attention Token / Tether
1.22-5.24%-0.071.281.19318.286KBánHITBTC
BATUSD Basic Attention Token / U. S. Dollar
1.21-5.54%-0.071.281.19174.669KBánKRAKEN
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-5.58%-0.000.000.00156.799KMuaHUOBI
BATUSD Basic Attention Token / U.S. Dollar
1.22-5.07%-0.061.281.20120.350KBánGEMINI
BATEUR Basic Attention Token / Euro
1.08-5.44%-0.061.141.06119.403KBánKRAKEN
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-3.83%-0.000.000.00106.412KBánHUOBI
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-4.21%-0.000.000.0045.136KMuaBINANCE
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-3.93%-0.000.000.0042.668KBánHITBTC
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.03%-0.000.000.0033.268KMuaHITBTC
BATUSD Basic Attention Token / Dollar
1.22-5.12%-0.071.281.1929.894KBánBITFINEX
BATUSDT Basic Attention Token / Tether
1.22-5.23%-0.071.281.1927.276KBánBITTREX
BATEUR Basic Attention Token / Euro
1.07-6.57%-0.071.131.0623.594KBánBITSTAMP
BATUSD Basic Attention Token / US Dollar
1.22-5.42%-0.071.281.2023.033KBánBITTREX
BATUSD Basic Attention Token / U.S. dollar
1.20-6.66%-0.091.281.1917.246KBánBITSTAMP
BATXBT Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.17%-0.000.000.0015.555KMuaKRAKEN
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.34%-0.000.000.0013.591KMuaBITTREX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-3.35%-0.000.000.0013.442KMuaBITTREX
BATBRL Basic Attention Token / Brazilian Real
6.96-4.86%-0.367.326.909.904KBánMERCADO
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-4.42%-0.000.000.008.927KBánKRAKEN
BATUSD Basic Attention Token / USD
1.20-5.23%-0.071.271.188.547KMuaCAPITALCOM
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.29%-0.000.000.008.354KMuaBITSTAMP
BATUST Basic Attention Token / UST
1.21-5.06%-0.061.281.203.246KBánBITFINEX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-4.09%-0.000.000.001.903KBánGEMINI
BATUSDT Basic Attention Token / Tether USD
1.21-5.82%-0.071.281.201.602KBánPOLONIEX
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.17%-0.000.000.001.136KMuaPOLONIEX
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.06%-0.000.000.00317MuaGEMINI
BATBTC Basic Attention Token / Bitcoin
0.00-4.42%-0.000.000.00266MuaBITFINEX
BATETH Basic Attention Token / Ethereum
0.00-4.60%-0.000.000.00220BánBITFINEX
Tải thêm