BinaryX

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
BNXUSDT BNX / TetherUS
65.60-6.82%-4.8070.6058.00169.294KBánBINANCE
BNXBUSD BNX / BUSD
65.50-6.83%-4.8070.6058.0062.703KBánBINANCE
BNXBTC BNX / Bitcoin
0.00-6.20%-0.000.000.0026.293KBánBINANCE
BNXBNB BNX / Binance Coin
0.11-9.65%-0.010.120.1010.325KBánBINANCE
Tải thêm