Bonfida

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
FIDAUSD Bonfida Token / USD
8.132.16%0.178.287.80168.686KMuaFTX
FIDAUSDT Bonfida Token / USD Tether
8.061.16%0.098.297.8243.714KMuaFTX
Tải thêm