Bread

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration.AD Bắt đầu giao dịch
         
BRDBTC Bread / Bitcoin
0.000.44%0.000.000.0034.307KBánBINANCE
BRDETH Bread / Ethereum
0.00-0.06%-0.000.000.0011.549KBánBINANCE
BRDUSDT BREAD / TETHER
0.26-0.55%-0.000.260.253.079KBánCOINEX
BRDBTC Bread / Bitcoin
0.00-9.66%-0.000.000.002.767KBánHITBTC
BRDETH Bread / Ethereum
0.0023.46%0.000.000.00213BánHITBTC
BRDUSDT Bread / Tether
0.25-3.17%-0.010.250.250BánHITBTC
Tải thêm