Bread

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Comece a negociar
         
BRDBTC Bread / Bitcoin
0.001.39%0.000.000.003.807MBánBINANCE
BRDETH Bread / Ethereum
0.002.69%0.000.000.002.223MBánBINANCE
BRDBTC Bread / Bitcoin
0.001.85%0.000.000.0033.096KBánHITBTC
BRDUSDT Bread / Tether
0.183.79%0.010.180.174.162KBánHITBTC
BRDETH Bread / Ethereum
0.002.00%0.000.000.001.853KBánHITBTC
Tải thêm