Celer Network

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Начать торговать
         
CELRUSDTPERP Celer Network / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.09-3.53%-0.000.110.083.939BMuaBINANCE
CELRUSDT Celer Network / TetherUS
0.09-3.34%-0.000.110.081.219BMuaBINANCE
CELRBUSD Celer Network / BUSD
0.09-3.66%-0.000.110.08288.518MMuaBINANCE
CELRBTC Celer Network / Bitcoin
0.000.49%0.000.000.00197.499MMuaBINANCE
CELRBNB Celer Network / Binance Coin
0.000.54%0.000.000.0010.227MMuaBINANCE
CELRBTC Celer Network / Bitcoin
0.000.90%0.000.000.001.022MMuaHITBTC
Tải thêm