Chiliz

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
CHZUSDTPERP Chiliz / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.452.87%0.010.470.44170.581MMuaBINANCE
CHZUSDT Chiliz / TetherUS
0.452.90%0.010.470.4487.566MMuaBINANCE
CHZUSDT Chiliz / Tether
0.452.37%0.010.470.4436.233MMuaHITBTC
CHZUSDT Chiliz / Tether USD
0.452.87%0.010.470.4434.383MMuaHUOBI
CHZBTC Chiliz / Bitcoin
0.000.24%0.000.000.0012.204MMuaBINANCE
CHZBUSD Chiliz / BUSD
0.452.27%0.010.470.449.175MMuaBINANCE
CHZTRY Chiliz / Turkish Lira
5.821.87%0.115.975.696.790MMuaBINANCE
CHZUSDT Chiliz / Tether
0.452.46%0.010.470.445.378MMuaKUCOIN
CHZBTC Chiliz / Bitcoin
0.000.32%0.000.000.003.831MMuaHITBTC
CHZBNB Chiliz / Binance Coin
0.00-1.06%-0.000.000.002.108MSức bán mạnhBINANCE
CHZEUR Chiliz / Euro
0.402.99%0.010.410.391.679MMuaBINANCE
CHZBTC Chiliz / Bitcoin
0.001.85%0.000.000.001.478MSức mua mạnhHUOBI
CHZUSD Chiliz / U.S. dollar
0.463.49%0.020.470.451.138MTheo dõiBITSTAMP
CHZBRL Chiliz / BRL
2.592.94%0.072.652.50903.271KMuaBINANCE
CHZUSD Chiliz / USD
0.452.67%0.010.470.44748.136KMuaFTX
CHZETH Chiliz / Ethereum
0.001.10%0.000.000.00745.805KMuaHUOBI
CHZGBP Chiliz / GBP
0.353.44%0.010.350.33298.643KMuaBINANCE
CHZUSDT Chiliz / USD Tether
0.452.85%0.010.470.44228.421KMuaFTX
CHZEUR Chiliz / Euro
0.402.70%0.010.410.39126.739KBánBITSTAMP
CHZUSDT chiliZ / Tether USD
0.463.38%0.010.470.4417.930KBánPOLONIEX
CHZUSD Chiliz / USD
0.453.15%0.010.460.4315.289KBánCAPITALCOM
CHZETH Chiliz / Ethereum
0.000.05%0.000.000.0015.187KMuaHITBTC
CHZBTC Chiliz / Bitcoin
0.000.13%0.000.000.002MuaKUCOIN
Tải thêm