Civic

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
CVCUSDTPERP Civic / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.643.70%0.020.640.6122.050MSức mua mạnhBINANCE
CVCUSDT Civic / TetherUS
0.643.71%0.020.650.616.753MSức mua mạnhBINANCE
CVCUSDT Civic / Tether USD
0.644.57%0.030.640.584.131MSức mua mạnhHUOBI
CVCBTC Civic / Bitcoin
0.004.82%0.000.000.00870.346KSức mua mạnhBINANCE
CVCBTC Civic / Bitcoin
0.005.59%0.000.000.00274.921KSức mua mạnhHUOBI
CVCETH Civic / Ethereum
0.008.15%0.000.000.00154.644KSức mua mạnhHUOBI
CVCETH Civic / Ethereum
0.004.99%0.000.000.00128.696KSức mua mạnhBINANCE
CVCUSD Civic / USD
0.643.37%0.020.640.6171.123KSức mua mạnhFTX
CVCETH Civic / Ethereum
0.006.76%0.000.000.008.214KSức mua mạnhBITTREX
CVCBTC Civic / Bitcoin
0.001.04%0.000.000.003.167KMuaBITTREX
CVCBTC Civic / Bitcoin
0.003.66%0.000.000.002.637KSức mua mạnhPOLONIEX
CVCBTC Civic / Bitcoin
0.004.37%0.000.000.000Sức mua mạnhKUCOIN
Tải thêm