Curve DAO Token

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Comenzar a operar
         
CRVUSDTPERP CRV / TetherUS PERPETUAL FUTURES
2.409.51%0.212.442.1435.679MMuaBINANCE
CRVUSDT CRV / TetherUS
2.409.45%0.212.442.1510.791MMuaBINANCE
CRVBTC CRV / Bitcoin
0.004.63%0.000.000.001.283MMuaBINANCE
CRVBUSD CRV / BUSD
2.409.30%0.202.442.15891.064KMuaBINANCE
CRVBRL CRV / Brazilian Real
12.7010.15%1.1712.8711.527.205KMuaMERCADO
Tải thêm