Dogecoin

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
DOGEUSDTPERP Dogecoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.20-2.63%-0.010.200.20526.790MBánBINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / TetherUS
0.20-2.63%-0.010.200.20286.107MBánBINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.20-3.51%-0.010.210.20154.590MBánHUOBI
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.06-0.73%-0.000.060.06138.479MBánHITBTC
DOGEBUSDPERP Dogecoin / BUSD PERPETUAL FUTURES
0.20-2.64%-0.010.210.2097.103MBánBINANCE
DOGEBUSD Dogecoin / BUSD
0.20-2.63%-0.010.210.2032.787MBánBINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.60%-0.000.000.0029.407MSức bán mạnhBINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.000.20%0.000.000.0016.041MBánHITBTC
DOGEUSD Dogecoin / USD
0.20-2.61%-0.010.210.2011.992MBánFTX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-2.33%-0.000.000.007.409MBánHUOBI
XDGUSD Dogecoin / U. S. Dollar
0.20-2.50%-0.010.210.207.376MBánKRAKEN
DOGETRY Dogecoin / Turkish Lira
2.640.30%0.012.662.604.867MSức mua mạnhBINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / USD Tether
0.20-2.57%-0.010.210.204.152MBánFTX
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.20-2.52%-0.010.210.204.036MBánKUCOIN
DOGEUSD Dogecoin / U.S. Dollar
0.20-2.64%-0.010.210.203.573MBánGEMINI
XDGEUR Dogecoin / Euro
0.18-2.64%-0.000.180.173.451MBánKRAKEN
DOGEEUR Dogecoin / Euro
0.18-3.13%-0.010.180.172.642MBánBINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether USD
0.20-2.71%-0.010.200.201.526MBánPOLONIEX
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.000.52%0.000.000.001.250MMuaHITBTC
DOGEAUD Dogecoin / AUD
0.28-2.62%-0.010.290.28966.290KBánBINANCE
DOGEGBP Dogecoin / GBP
0.15-2.76%-0.000.160.15872.613KBánBINANCE
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-1.36%-0.000.000.00782.792KBánHUOBI
XDGXBT Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.60%-0.000.000.00690.546KSức bán mạnhKRAKEN
DOGEBRL Dogecoin / BRL
1.13-2.66%-0.031.171.12617.244KBánBINANCE
DOGEUSDT Dogecoin / Tether
0.20-3.05%-0.010.200.20584.362KBánBITTREX
DOGEUSD Dogecoin / US Dollar
0.20-2.33%-0.000.200.20400.512KBánBITTREX
XDGUSDT Dogecoin / Tether USD
0.20-2.83%-0.010.200.20361.734KBánKRAKEN
DOGEHUSD Dogecoin / HUSD
0.20-3.44%-0.010.210.20352.188KSức bán mạnhHUOBI
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.34%-0.000.000.00317.530KSức bán mạnhPOLONIEX
DOGEBIDR Dogecoin / BIDR
2893.00-2.63%-78.002974.002868.00304.065KBánBINANCE
DOGERUB Dogecoin / Russian Ruble
15.14-2.70%-0.4215.5614.93212.422KBánBINANCE
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.34%-0.000.000.00150.842KBánBITTREX
DOGEEUR Dogecoin / Euro
0.18-3.30%-0.010.180.1761.874KBánBITTREX
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.60%-0.000.000.0044.118KBánGEMINI
DOGEUSD Dogecoin / US Dollar
0.21-2.21%-0.000.220.2138.530KBánEXMO
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.20-2.54%-0.010.210.2037.435KBánKUCOIN
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-1.14%-0.000.000.0035.376KBánGEMINI
DOGEUSD Dogecoin / US Dollar
0.20-4.30%-0.010.210.2034.273KBánOKCOIN
DOGEETH Dogecoin / Ethereum
0.00-1.08%-0.000.000.0032.925KBánBITTREX
DOGEEUR Dogecoin / Euro
0.18-2.52%-0.000.180.1816.517KBánEXMO
DOGEGBP Dogecoin / Pound Sterling
0.15-2.06%-0.000.150.1511.923KBánEXMO
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.34%-0.000.000.0011.418KBánEXMO
DOGEUSDC Dogecoin / USD Coin
0.20-2.27%-0.000.200.206.928KBánPOLONIEX
DOGEUSD DogeCoin / USD
0.20-2.24%-0.000.200.19742BánCAPITALCOM
DOGEKCS Dogecoin / KuCoin Token
0.012.36%0.000.010.01273BánKUCOIN
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.60%-0.000.000.001Sức bán mạnhKUCOIN
DOGEBTC Dogecoin / Bitcoin
0.00-1.87%-0.000.000.001Sức bán mạnhFTX
Tải thêm