Fantom

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
FTMUSDTPERP Fantom / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1.03-10.57%-0.121.220.941.074BBánBINANCE
FTMUSDT Fantom / TetherUS
1.02-10.90%-0.131.220.94308.519MBánBINANCE
FTMBTC Fantom / Bitcoin
0.00-7.43%-0.000.000.0036.833MBánBINANCE
FTMUSDT Fantom / Tether
1.02-10.91%-0.131.220.9433.815MBánKUCOIN
FTMBUSD Fantom / BUSD
1.02-10.88%-0.121.220.9428.402MBánBINANCE
FTMUSD Fantom / USD
1.02-11.12%-0.131.220.9419.825MBánFTX
FTMUSD Fantom / U.S. Dollar
1.03-10.63%-0.121.220.944.796MBánGEMINI
FTMBNB Fantom / Binance Coin
0.00-7.96%-0.000.000.003.958MBánBINANCE
FTMBIDR Fantom / BIDR
15000.00-9.33%-1543.0017600.0013800.0059.474KBINANCE
FTMUSDT Fantom / Tether
1.02-10.51%-0.121.200.9539.903KBánHITBTC
FTMBTC Fantom / Bitcoin
0.00-6.93%-0.000.000.009.908KMuaHITBTC
FTMETH Fantom / Ethereum
0.00-6.32%-0.000.000.00238MuaKUCOIN
FTMBTC Fantom / Bitcoin
0.00-7.71%-0.000.000.0036BánKUCOIN
Tải thêm