FintruX Network

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
FTXETH FintruX / Ethereum
0.00-1.48%-0.000.000.0086.926KSức bán mạnhHITBTC
FTXBTC FintruX / Bitcoin
0.007.80%0.000.000.0052.085KBánHITBTC
Tải thêm