Friendz

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. 스타트 트레이딩
         
FDZBTC FriendZ Coin / Bitcoin
0.000.93%0.000.000.0090.940KBánHITBTC
FDZUSDT FriendZ Coin / Tether
0.000.00%0.000.000.0012.860KSức bán mạnhHITBTC
FDZETH FriendZ Coin / Ethereum
0.0011.32%0.000.000.002.000KMuaHITBTC
Tải thêm