Function X

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
FXBTC Function X / Bitcoin
0.001.36%0.000.000.0051.542KMuaKUCOIN
FXETH Function X / Ethereum
0.001.38%0.000.000.0011.467KBánKUCOIN
FXUSDT Function X / Tether
0.950.03%0.000.970.953.152KBánBITTREX
FXBTC Function X / Bitcoin
0.002.27%0.000.000.00801MuaBITTREX
FXETH Function X / Ethereum
0.000.62%0.000.000.00210BánBITTREX
Tải thêm