Goldario

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration.AD Bắt đầu giao dịch
         
GLDUSD SPDR Gold Shares / USD
169.90-1.65%-2.85172.75169.721.112KBánFTX
GLDUSD SPDR Gold Shares / US Dollar
171.17-0.56%-0.96172.90170.926MuaBITTREX
GLDBTC SPDR Gold Shares / Bitcoin
0.00-7.60%-0.000.000.005MuaBITTREX
GLDUSDT SPDR Gold Shares / Tether
172.550.23%0.40172.55172.550MuaBITTREX
Tải thêm