Hive Blockchain

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
HIVEKRW HIVE / South Korean Won
917.30-0.82%-7.60960.00908.701.669MMuaBITHUMB
HIVEUSDT HIVE / TetherUS
0.760.07%0.000.780.741.602MMuaBINANCE
HIVEUSDT Hive / Tether USD
0.760.12%0.000.780.74922.491KMuaHUOBI
HIVEBTC HIVE / Bitcoin
0.00-2.56%-0.000.000.00310.265KMuaBINANCE
HIVEBTC Hive / Bitcoin
0.00-1.88%-0.000.000.00105.075KMuaHUOBI
HIVEBTC Hive / Bitcoin
0.00-1.45%-0.000.000.0065.490KMuaBITTREX
HIVEUSD Hive / US Dollar
0.762.59%0.020.770.748.432KMuaBITTREX
HIVEUSDT Hive / Tether
0.760.95%0.010.770.752.303KMuaBITTREX
HIVEHT Hive / Huobi Token
0.05-0.64%-0.000.060.05452MuaHUOBI
Tải thêm