Inverse Bitcoin Volatility Token

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
IBVOLUSD Inverse Bitcoin Volatility Token / USD
3181.501.81%56.503199.503108.758.813KBánFTX
IBVOLUSDT Inverse Bitcoin Volatility Token / USD Tether
3202.502.22%69.503203.503104.752.809KBánFTX
IBVOLUSDT Inverse Bitcoin Volatility Token / Tether USD
2887.09-9.01%-285.913048.022887.090Sức bán mạnhPOLONIEX
IBVOLBTC Inverse Bitcoin Volatility Token / Bitcoin
0.051.97%0.000.050.050BánFTX
Tải thêm