Kyber Network

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 8% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
KNCUSDTPERP Kyber Network / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1.62-0.68%-0.011.741.5912.139MBánBINANCE
KNCUSDT Kyber Network / TetherUS
1.62-0.74%-0.011.741.593.545MBánBINANCE
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-0.97%-0.000.000.00736.019KBánBINANCE
KNCUSDT Kyber Network / Tether USD
1.620.30%0.001.741.58569.594KMuaHUOBI
KNCBUSD Kyber Network / BUSD
1.62-0.80%-0.011.751.60426.520KBánBINANCE
KNCXBT Kyber Network / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.00139.979KBánKRAKEN
KNCUSD Kyber Network / U. S. Dollar
1.62-0.79%-0.011.741.60111.951KMuaKRAKEN
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-2.57%-0.000.000.0080.190KBánBINANCE
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.000.62%0.000.000.0079.091KBánHUOBI
KNCUSD Kyber Network / Dollar
1.630.41%0.011.831.6267.473KMuaGEMINI
KNCEUR Kyber Network / Euro
1.36-1.00%-0.011.461.3561.765KBánKRAKEN
KNCUSDT Kyber Network / Tether
1.62-0.39%-0.011.731.6038.834KBánHITBTC
KNCEUR Kyber Network / Euro
1.36-1.45%-0.021.461.3637.095KMuaBITSTAMP
KNCUSD Kyber Network / U.S. dollar
1.62-0.54%-0.011.731.6234.871KMuaBITSTAMP
KNCHUSD Kyber Network / HUSD
1.620.34%0.011.751.5811.503KMuaHUOBI
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-4.51%-0.000.000.009.486KBánHUOBI
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-1.98%-0.000.000.009.471KBánHITBTC
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-0.55%-0.000.000.008.922KBánHITBTC
KNCBRL Kyber Network / Brazilian Real
8.45-0.24%-0.028.928.316.161KMuaMERCADO
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-0.51%-0.000.000.003.557KBánBITSTAMP
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-3.41%-0.000.000.001.697KBánKRAKEN
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-3.16%-0.000.000.002BánKUCOIN
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-0.49%-0.000.000.001BánKUCOIN
Tải thêm