Kyber Network

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
KNCUSDTPERP Kyber Network / TetherUS PERPETUAL FUTURES
1.88-2.99%-0.061.941.839.445MMuaBINANCE
KNCUSDT Kyber Network / TetherUS
1.89-2.93%-0.061.941.831.578MMuaBINANCE
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-2.15%-0.000.000.00570.624KBánBINANCE
KNCUSD Kyber Network / USD
1.89-2.80%-0.051.941.84211.761KMuaFTX
KNCBUSD Kyber Network / BUSD
1.89-2.83%-0.061.941.84138.881KMuaBINANCE
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-2.12%-0.000.000.00102.817KBánBINANCE
KNCUSDT Kyber Network / USD Tether
1.89-2.71%-0.051.941.8494.487KMuaFTX
KNCUSDT Kyber Network / Tether
1.88-2.72%-0.051.941.8492.491KMuaHITBTC
KNCUSD Kyber Network / U.S. Dollar
1.88-2.28%-0.041.941.8471.612KMuaGEMINI
KNCUSDT Kyber Network / Tether USD
1.880.34%0.011.891.8645.597KMuaHUOBI
KNCUSD Kyber Network / U. S. Dollar
1.89-2.76%-0.051.931.8434.361KMuaKRAKEN
KNCEUR Kyber Network / Euro
1.67-2.09%-0.041.721.6224.663KMuaKRAKEN
KNCUSD Kyber Network / U.S. dollar
1.87-3.15%-0.061.941.8422.783KMuaBITSTAMP
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.000.62%0.000.000.0021.088KBánHUOBI
KNCEUR Kyber Network / Euro
1.66-2.55%-0.041.701.6211.205KMuaBITSTAMP
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-0.15%-0.000.000.0011.156KMuaHUOBI
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-1.71%-0.000.000.008.607KTheo dõiHITBTC
KNCXBT Kyber Network / Bitcoin
0.00-1.92%-0.000.000.005.905KTheo dõiKRAKEN
KNCBRL Kyber Network / Brazilian Real
10.72-2.98%-0.3310.9910.472.787KMuaMERCADO
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-1.55%-0.000.000.001.384KBánHITBTC
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-3.74%-0.000.000.00920Theo dõiBITSTAMP
KNCHUSD Kyber Network / HUSD
1.880.55%0.011.891.87557MuaHUOBI
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-0.95%-0.000.000.00432BánKRAKEN
KNCETH Kyber Network / Ethereum
0.00-2.28%-0.000.000.004Sức bán mạnhKUCOIN
KNCBTC Kyber Network / Bitcoin
0.00-2.30%-0.000.000.000BánKUCOIN
Tải thêm