Moderna

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
MRNAUSD Moderna / USD
321.62-0.26%-0.82324.45320.35149BánFTX
MRNAUSDT Moderna / Tether
321.62-1.10%-3.58325.19321.624BánBITTREX
MRNAUSD Moderna / US Dollar
325.985.97%18.37325.98325.982BánBITTREX
MRNABTC Moderna / Bitcoin
0.01-0.39%-0.000.010.010BánBITTREX
Tải thêm