mStable Governance Token: Meta (MTA)

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
METAKRW META / South Korean Won
130.401.72%2.20133.10127.002.478MMuaBITHUMB
MTAUSDT Meta / Tether USD
0.84-7.49%-0.070.920.82167.799KTheo dõiHUOBI
MTAUSD Meta / USD
0.83-9.20%-0.080.960.8281.610KBánFTX
MTAUSDT Meta / USD Tether
0.83-9.34%-0.090.960.8228.113KTheo dõiFTX
MTAUSDT Meta / Tether USD
0.83-6.88%-0.061.090.838.427KBánPOLONIEX
MTABTC Meta / Bitcoin
0.00-8.34%-0.000.000.004.922KBánHUOBI
MTAETH Meta / Ethereum
0.00-8.33%-0.000.000.003.772KBánHUOBI
Tải thêm