NEAR Protocol

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. 开始交易
         
NEARUSDTPERP NEAR / TetherUS PERPETUAL FUTURES
7.60-4.52%-0.368.437.4522.564MBánBINANCE
NEARUSDT NEAR / TetherUS
7.61-4.59%-0.378.447.4611.279MBánBINANCE
NEARBUSD NEAR / BUSD
7.62-4.57%-0.368.457.47948.083KBánBINANCE
NEARBTC NEAR / Bitcoin
0.00-3.96%-0.000.000.00610.889KMuaBINANCE
NEARBNB NEAR / Binance Coin
0.02-2.28%-0.000.020.0230.743KMuaBINANCE
NEARUSD NEAR / Dollar
7.63-3.92%-0.318.387.4913.075KBánBITFINEX
NEARUST NEAR / UST
7.60-4.16%-0.338.427.493.866KBánBITFINEX
Tải thêm