NuCypher

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
NUUSDT NuCypher / Tether USD
0.90-1.79%-0.020.920.89508.334KMuaHUOBI
NUUSDT NuCypher / Tether USD
0.94-1.51%-0.011.050.9013.141KMuaPOLONIEX
NUBTC NuCypher / Bitcoin
0.00-3.66%-0.000.000.001.403KMuaHITBTC
NUUSDT NuCypher / Tether
0.89-4.21%-0.041.010.89230MuaHITBTC
NUBTC NuCypher / Bitcoin
0.00-2.13%-0.000.000.0092MuaHUOBI
Tải thêm