Numeraire

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
NMRUSDT Numeraire / Tether
35.59-11.91%-4.8142.0534.5539.860KMuaKUCOIN
NMRBTC Numeraire / Bitcoin
0.00-0.52%-0.000.000.001.758KMuaBITTREX
NMRUSDT Numeraire / Tether
35.34-12.62%-5.1041.8734.70938MuaBITTREX
NMRBTC Numeraire / Bitcoin
0.000.89%0.000.000.00853MuaKUCOIN
NMRETH Numeraire / Ethereum
0.01-3.99%-0.000.010.01799BánBITTREX
NMRBTC Numeraire / Bitcoin
0.000.42%0.000.000.00274MuaHITBTC
NMRBTC Numeraire / Bitcoin
0.00-0.08%-0.000.000.0098MuaPOLONIEX
NMRUSDT Numeraire / Tether
34.86-14.15%-5.7541.7334.054MuaHITBTC
Tải thêm