NVIDIA tokenized stock FTX

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
NVDAUSD NVIDIA / USD
219.250.67%1.45219.25217.804BánFTX
NVDAUSD NVIDIA / US Dollar
700.000.00%0.00700.00700.001MuaBITTREX
NVDABTC NVIDIA / Bitcoin
0.00158.91%0.000.000.000MuaBITTREX
NVDAUSDT NVIDIA / Tether
334.47-2.00%-6.82334.47334.470BánBITTREX
Tải thêm