Nxt

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
NXTBTC NXT / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.00677.612KBánBITTREX
NXTBTC NXT / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.0079.040KBánPOLONIEX
NXTBTC Nxt / Bitcoin
0.00-0.33%0.000.000.0027.416KBánHITBTC
NXTETH Nxt / Ethereum
0.00-0.74%-0.000.000.009.364KBánHITBTC
NXTUSDT Nxt / Tether
0.022.02%0.000.020.022.079KBánHITBTC
Tải thêm