Ontology

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
ONTUSDTPERP Ontology / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.80-2.49%-0.020.830.7922.576MSức bán mạnhBINANCE
ONTUSDT Ontology / TetherUS
0.80-2.37%-0.020.830.7912.331MSức bán mạnhBINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether
0.81-2.20%-0.020.830.797.711MSức bán mạnhHITBTC
ONTUSDT Ontology / Tether USD
0.80-0.37%-0.000.840.794.125MBánHUOBI
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.73%-0.000.000.001.478MSức bán mạnhHITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.14%-0.000.000.001.450MSức bán mạnhBINANCE
ONTTRY Ontology / Turkish Lira
7.17-1.59%-0.127.417.06634.091KSức bán mạnhBINANCE
ONTBUSD Ontology / BUSD
0.80-2.38%-0.020.830.79479.257KSức bán mạnhBINANCE
ONTUSDT Ontology / Tether
0.80-2.21%-0.020.830.79165.519KSức bán mạnhKUCOIN
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-0.57%-0.000.000.00117.923KBánBINANCE
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.09%-0.000.000.0023.657KBánHUOBI
ONTHUSD Ontology / HUSD
0.80-0.35%-0.000.840.7922.984KBánHUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-0.36%-0.000.000.0021.420KBánHUOBI
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-0.69%-0.000.000.007.381KBánHITBTC
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-0.93%-0.000.000.003.344KSức bán mạnhBITTREX
ONTUSDT Ontology / Tether
0.81-1.49%-0.010.830.803.072KSức bán mạnhBITTREX
ONTBCH Ontology / Bitcoin Cash
0.000.19%0.000.000.002MuaHITBTC
ONTETH Ontology / Ethereum
0.00-0.04%-0.000.000.000BánKUCOIN
ONTBTC Ontology / Bitcoin
0.00-1.25%-0.000.000.000Sức bán mạnhKUCOIN
Tải thêm