Phala.Network

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
PHAUSDT PHA / TetherUS
0.451.14%0.010.480.4414.999MBánBINANCE
PHABUSD PHA / BUSD
0.450.91%0.000.480.443.875MBánBINANCE
PHABTC PHA / Bitcoin
0.002.71%0.000.000.003.553MBánBINANCE
PHAUSD PHA / U. S. Dollar
0.451.11%0.010.480.44405.577KBánKRAKEN
PHAEUR PHA / Euro
0.401.01%0.000.430.39326.593KBánKRAKEN
Tải thêm