Swipe

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Beginnen Sie zu traden
         
SXPUSD Swipe / USD
2.692.44%0.062.702.58779.446KBánFTX
SXPUSDT Swipe / Tether
2.692.39%0.062.702.58232.010KBánKUCOIN
SXPUSDT Swipe / USD Tether
2.692.38%0.062.702.5870.958KBánFTX
SXPBTC Swipe / Bitcoin
0.000.05%0.000.000.00559Sức bán mạnhBITTREX
SXPUSDT Swipe / Tether USD
2.691.99%0.052.692.61223BánPOLONIEX
SXPUSDT Swipe / Tether
2.61-5.11%-0.142.732.6150BánHITBTC
SXPBTC Swipe / Bitcoin
0.00-0.34%-0.000.000.0042BánPOLONIEX
SXPBTC Swipe / Bitcoin
0.00-3.78%-0.000.000.0031Sức bán mạnhHITBTC
SXPTRX Swipe / Tron
24.40-30.29%-10.6024.4024.4010BánPOLONIEX
SXPBTC Swipe / Bitcoin
0.00-0.34%-0.000.000.000Sức bán mạnhKUCOIN
SXPBTC Swipe / Bitcoin
0.00-0.29%-0.000.000.000Sức bán mạnhFTX
Tải thêm