Synthetix Network Token

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading
         
SNXUSDT Synthetix Network Token / Tether
13.233.67%0.4713.3912.44863.852KMuaKUCOIN
SNXUSD Synthetix Network Token / USD
13.233.87%0.4913.3912.44820.066KMuaFTX
SNXEUR Synthetix Network Token / Euro
11.283.55%0.3911.4410.6719.566KMuaKRAKEN
SNXUSD Synthetix Network Token / U. S. Dollar
13.213.99%0.5113.3812.4613.595KMuaKRAKEN
SNXUST Synthetix Network Token / TerraUSD
13.173.46%0.4413.3312.418.591KMuaKUCOIN
SNXUSDT Synthetix Network Token / Tether USD
13.233.50%0.4513.3812.442.882KMuaPOLONIEX
SNXUSD Synthetix Network Token / US Dollar
13.195.11%0.6413.1912.512.411KMuaBITTREX
SNXBTC Synthetix Network Token / Bitcoin
0.000.74%0.000.000.002.252KMuaPOLONIEX
SNXXBT Synthetix Network Token / Bitcoin
0.001.26%0.000.000.001.951KMuaKRAKEN
SNXBTC Synthetix Network Token / Bitcoin
0.001.49%0.000.000.00692MuaBITTREX
SNXAUD Synthetix Network Token / Australian Dollar
17.921.81%0.3217.9217.83559MuaKRAKEN
SNXETH Synthetix Network Token / Ethereum
0.001.07%0.000.000.00544MuaKRAKEN
SNXETH Synthetix Network Token / Ethereum
0.001.98%0.000.000.00498MuaBITTREX
SNXUSDT Synthetix Network Token / Tether
13.304.59%0.5813.3012.50494MuaBITTREX
SNXTRX Synthetix Network Token / Tron
122.51-1.81%-2.26124.76119.8657BánPOLONIEX
SNXGBP Synthetix Network Token / British Pound
9.623.64%0.349.739.0754MuaKRAKEN
SNXBTC Synthetix Network Token / Bitcoin
0.002.74%0.000.000.003MuaHITBTC
SNXETH Synthetix Network Token / Ethereum
0.001.39%0.000.000.002MuaKUCOIN
SNXUSDT Synthetix Network Token / Tether
13.336.47%0.8113.3312.920MuaHITBTC
SNXBTC Synthetix Network Token / Bitcoin
0.000.73%0.000.000.000MuaKUCOIN
SNXETH Synthetix Network Token / Ethereum
0.0019.40%0.000.000.000MuaHITBTC
Tải thêm