Twitter tokenized stock FTX

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
TWTRUSD Twitter / USD
62.94-0.03%-0.0263.0562.89126MuaFTX
TWTRUSD Twitter / US Dollar
63.323.18%1.9563.3263.3250MuaBITTREX
TWTRUSDT Twitter / Tether
62.54-2.18%-1.3962.5462.541MuaBITTREX
Tải thêm