VeChain

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
VETUSDTPERP VeChain / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.12-1.91%-0.000.120.11319.313MBánBINANCE
VETUSDT VeChain / TetherUS
0.12-1.95%-0.000.120.11185.810MBánBINANCE
VETUSDT Vechain / Tether USD
0.12-5.07%-0.010.130.1067.824MBánHUOBI
VETUSDT Vechain / Tether
0.12-1.93%-0.000.120.1129.912MBánKUCOIN
VETBUSD VeChain / BUSD
0.12-1.90%-0.000.120.1124.198MBánBINANCE
VETBTC VeChain / Bitcoin
0.00-0.97%-0.000.000.0023.291MSức bán mạnhBINANCE
VETBTC VeChain / Bitcoin
0.00-1.11%-0.000.000.0011.996MSức bán mạnhHITBTC
VETBTC Vechain / Bitcoin
0.00-1.92%-0.000.000.0011.232MSức bán mạnhHUOBI
VETETH VeChain / Ethereum
0.00-0.81%-0.000.000.005.842MBánBINANCE
VETTRY VeChain / Turkish Lira
1.58-0.75%-0.011.621.583.739MMuaBINANCE
VETBNB VeChain / Binance Coin
0.00-0.48%-0.000.000.002.985MSức bán mạnhBINANCE
VETEUR VeChain / Euro
0.10-1.87%-0.000.110.102.879MBánBINANCE
VETETH Vechain / Ethereum
0.00-0.74%-0.000.000.002.262MBánKUCOIN
VETUSDT VeChain / Tether
0.12-1.91%-0.000.120.112.038MBánHITBTC
VETETH Vechain / Ethereum
0.00-0.93%-0.000.000.001.427MBánHUOBI
VETGBP VeChain / GBP
0.09-2.00%-0.000.090.091.317MBánBINANCE
VETHUSD Vechain / HUSD
0.12-5.01%-0.010.130.11845.532KBánHUOBI
VETETH VeChain / Ethereum
0.00-0.62%-0.000.000.00360.300KBánHITBTC
VETUSDT VeChain / Tether
0.12-1.76%-0.000.120.11141.543KBánBITTREX
VETBTC VeChain / Bitcoin
0.00-1.45%-0.000.000.00130.557KSức bán mạnhBITTREX
VETUSD VeChain / USD
0.12-1.74%-0.000.120.1157.920KBánCAPITALCOM
VETUSD VeChain / US Dollar
0.12-1.16%-0.000.120.1137.841KBánBITTREX
VETETH VeChain / Ethereum
0.00-1.00%-0.000.000.0029.017KBánBITTREX
VETKCS Vechain / KuCoin Token
0.003.75%0.000.000.00299BánKUCOIN
VETBTC Vechain / Bitcoin
0.00-0.49%-0.000.000.002Sức bán mạnhKUCOIN
Tải thêm