Verge

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
XVGUSDT Verge / TetherUS
0.01-16.69%-0.000.010.01291.841MBán MạnhBINANCE
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-6.67%-0.000.000.00185.066MBán MạnhBINANCE
XVGBUSD Verge / BUSD
0.01-16.55%-0.000.010.0177.154MBán MạnhBINANCE
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-3.65%-0.000.000.0045.024MBán MạnhBINANCE
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-6.67%-0.000.000.0028.106MBán MạnhBITTREX
XVGUSDT Verge / Tether
0.01-16.76%-0.000.010.0123.599MBán MạnhBITTREX
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-8.41%-0.000.000.008.343MBán MạnhHITBTC
XVGUSDT Verge / Tether
0.01-17.24%-0.000.010.015.421MBán MạnhHITBTC
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-3.88%-0.000.000.002.481MBán MạnhHITBTC
XVGUSDT VERGE / TETHER
0.01-17.66%-0.000.010.011.775MBán MạnhCOINEX
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-4.99%-0.000.000.001.285MBán MạnhHUOBI
XVGBTC VERGE / BITCOIN
0.00-9.21%-0.000.000.00307.882KBán MạnhCOINEX
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-2.23%-0.000.000.00224.131KBán MạnhHUOBI
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-0.50%-0.000.000.0034.074KBánBITTREX
Tải thêm