Verge

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
XVGUSDT Verge / TetherUS
0.021.01%0.000.020.02120.761MBánBINANCE
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.00-2.50%-0.000.000.0055.114MBánBINANCE
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.001.25%0.000.000.0043.234MBánHITBTC
XVGBUSD Verge / BUSD
0.021.11%0.000.020.0226.490MBánBINANCE
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-1.31%-0.000.000.0021.098MBánBINANCE
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-1.34%-0.000.000.0011.179MBánHITBTC
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.000.00%0.000.000.004.864MBánBITTREX
XVGUSDT Verge / Tether
0.021.06%0.000.020.023.349MBánHITBTC
XVGUSDT Verge / Tether
0.021.36%0.000.020.021.758MBánBITTREX
XVGETH Verge / Ethereum
0.00-1.10%-0.000.000.0093.744KBánBITTREX
XVGBTC Verge / Bitcoin
0.000.97%0.000.000.0070.029KBánHUOBI
XVGETH Verge / Ethereum
0.001.56%0.000.000.0056.112KBánHUOBI
Tải thêm