XinFin Network

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch
         
XDCUSD XDC / Dollar
0.09-0.62%-0.000.090.09275.154KSức bán mạnhBITFINEX
XDCUST XDC / UST
0.09-0.49%-0.000.090.0971.070KSức bán mạnhBITFINEX
Tải thêm