Đồng Ripple

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Bắt đầu giao dịch

Tài sản Crypto bao gồm Ripple

Dự án Ripple kết hợp mạng chuyển tiền và trao đổi tiền tệ. Dự án dựa trên một hệ thống cho phép mọi hoạt động tài chính. Nó có thể được xem như là một văn phòng trao đổi phân quyền sử dụng một tiến trình đồng thuận. Các mạng và cổng tin cậy cho phép hệ thống xử lý việc trao đổi hầu hết mọi tài sản và loại bỏ sự cần thiết phải chuyển đổi nào.

         
XRPUSDTPERP XRP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
0.72-21.52%-0.200.920.581.276BMuaBINANCE
XRPUSDT XRP / TetherUS
0.73-21.24%-0.200.920.60658.701MMuaBINANCE
XRPUSDT XRP / TETHER
0.72-24.68%-0.240.960.61221.245MMuaBINGBON
XRPBUSDPERP XRP / BUSD PERPETUAL FUTURES
0.72-21.42%-0.200.920.59128.289MMuaBINANCE
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-11.71%-0.000.000.0092.438MMuaBINANCE
XRPUSD XRP/USD
0.72-22.36%-0.210.920.6074.521MMuaFTX
XRPKRW XRP / South Korean Won
975.30-16.28%-189.701168.00900.0074.248MMuaBITHUMB
XRPBUSD XRP / BUSD
0.72-21.59%-0.200.930.6062.204MMuaBINANCE
XRPUSDT XRP / Tether
0.73-20.83%-0.190.920.4355.276MMuaKUCOIN
XRPUSD XRP/USD
0.73-21.17%-0.200.920.5837.049MMuaBITFINEX
XRPUSD XRP/USD
0.73-21.01%-0.190.920.6529.468MMuaBITSTAMP
XRPUSDT XRP / USD Tether
0.72-21.77%-0.200.920.5814.722MMuaFTX
XRPETH XRP / Ethereum
0.00-14.88%-0.000.000.0012.706MMuaBINANCE
XRPEUR XRP/Euro
0.65-20.24%-0.170.820.5610.158MMuaBITSTAMP
XRPUSDC XRP / USD Coin
0.73-21.29%-0.200.920.608.919MMuaBINANCE
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-11.47%-0.000.000.006.452MMuaBITFINEX
XRPEUR XRP/Euro
0.65-20.20%-0.170.820.556.053MMuaBINANCE
XRPUSDT XRP / Tether USD
0.72-21.32%-0.200.920.615.964MMuaPOLONIEX
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-11.69%-0.000.000.005.893MMuaPOLONIEX
XRPBNB XRP / Binance Coin
0.00-13.57%-0.000.000.005.771MMuaBINANCE
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-11.06%-0.000.000.004.542MMuaKUCOIN
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-11.41%-0.000.000.004.081MMuaBITTREX
XRPTRY XRP / Turkish Lira
10.98-17.00%-2.2513.279.543.951MBánBINANCE
XRPUST XRP / UST
0.73-21.01%-0.190.920.593.337MMuaBITFINEX
XRPAUD XRP / AUD
1.09-17.56%-0.231.320.913.328MMuaBINANCE
XRPUSDC XRP / USD Coin
0.73-20.60%-0.190.930.592.700MMuaKUCOIN
XRPGBP XRP / GBP
0.55-20.34%-0.140.700.462.414MMuaBINANCE
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-11.53%-0.000.000.002.394MMuaBITSTAMP
XRPETH XRP / Ethereum
0.00-13.89%-0.000.000.001.917MMuaKUCOIN
XRPMXN XRP / Mexican Peso
17.40-11.44%-2.2519.7516.001.855MMuaBITSO
XRPUSDT XRP / Tether
0.73-20.43%-0.190.920.631.763MMuaBITTREX
XRPBRL XRP / BRL
4.20-20.42%-1.085.303.401.362MMuaBINANCE
XRPRUB XRP / Russian Ruble
55.29-19.19%-13.1368.9645.621.272MMuaBINANCE
XRPKRW XRP / South Korean Won
1324.00-2.22%-30.001355.001323.001.216MBánKORBIT
XRPEUR XRP/Euro
0.66-19.39%-0.160.820.54971.057KMuaBITPANDAPRO
XRPBIDR XRP / BIDR
10799.00-19.38%-2596.0013471.008934.00886.168KMuaBINANCE
XRPUSD XRP/USD
0.73-20.57%-0.190.920.63884.727KMuaBITTREX
XRPUSDC XRP / USD Coin
0.72-21.26%-0.200.920.62748.158KMuaPOLONIEX
XRPTUSD XRP / TrueUSD
0.73-20.75%-0.190.920.60728.005KMuaBINANCE
XRPETH XRP / Ethereum
0.00-14.50%-0.000.000.00683.013KMuaBITTREX
XRPGBP XRP / British Pound
0.56-19.04%-0.130.700.47649.271KMuaBITSTAMP
XRPTUSD XRP / TrueUSD
0.73-20.69%-0.190.920.57381.477KMuaKUCOIN
XRPBRL XRP / Brazilian Real
4.27-19.50%-1.035.304.00375.060KMuaMERCADO
XRPEUR XRP/Euro
0.66-19.62%-0.160.820.56333.816KMuaBITTREX
XRPKCS XRP / KuCoin Token
0.03-12.36%-0.000.040.03322.603KBánKUCOIN
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-5.72%-0.000.000.00255.892KMuaBITSO
XRPUSDT XRP / Tether
0.986.97%0.060.980.64213.654KBánBITSTAMP
XRPCHF XRP / CHF
0.68-19.97%-0.171.000.56130.596KMuaBITPANDAPRO
XRPTRX XRP / Tron
8.88-9.10%-0.899.908.3551.877KMuaPOLONIEX
XRPPAX XRP / Paxos Standard
0.73-20.98%-0.190.920.5846.684KMuaKUCOIN
XRPPAX XRP / Paxos Standard
0.87-6.17%-0.060.910.87959MuaBITSTAMP
XRPBTC XRP/Bitcoin
0.00-12.22%-0.000.000.0038MuaFTX
Tải thêm