Zcash

 
Giá cuối cùng
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Giá trị vốn hóa thị trường
Vốn Thị trường FD
Đồng Coins có sẵn
Tổng các Đồng Coin
Khối lượng Giao dịch
Earn More on Crypto! Up to 6% interest, tight spreads, and an easy integration. Start trading

Tài sản Crypto bao gồm ZCash

ZCash là một tiền điện tử mới dựa trên ý tưởng ẩn danh hoàn toàn liên quan đến các chi tiết giao dịch. Nó dựa trên một giao thức không tiết lộ thông tin được sử dụng để xác nhận các giao dịch. Thuật toán đảm bảo rằng một bên có thể chứng minh cho bên khác rằng tuyên bố đó là đúng mà không truyền thông tin về chính bằng chứng của việc đó.

         
ZECUSDTPERP Zcash / TetherUS PERPETUAL FUTURES
109.97-10.24%-12.54123.30105.00364.947KSức bán mạnhBINANCE
ZECUSDT Zcash / TetherUS
110.10-10.20%-12.50123.40105.00268.603KSức bán mạnhBINANCE
ZECUSDT Zcash / Tether
110.10-10.18%-12.48123.30105.21160.531KSức bán mạnhHITBTC
ZECUSDT Zcash / Tether USD
110.04-8.64%-10.40123.53105.02143.916KSức bán mạnhHUOBI
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-4.50%-0.000.000.0023.569KSức bán mạnhHITBTC
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-4.61%-0.000.000.0022.133KSức bán mạnhBINANCE
ZECUSD Zcash / Đô la Mỹ
109.93-10.28%-12.60123.32105.069.021KSức bán mạnhBITFINEX
ZECBUSD Zcash / BUSD
110.00-10.35%-12.70123.30105.007.607KSức bán mạnhBINANCE
ZECUSD Zcash / Đô la Mỹ
109.77-10.37%-12.70122.91105.266.764KSức bán mạnhKRAKEN
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-5.31%-0.000.000.006.255KSức bán mạnhHUOBI
ZECEUR Zcash / Euro
94.23-9.70%-10.12104.6589.284.049KSức bán mạnhKRAKEN
ZECUSD Zcash / Đô la Mỹ
110.30-9.04%-10.96123.30105.263.900KSức bán mạnhGEMINI
ZECETH Zcash / Ethereum
0.04-2.12%-0.000.040.042.813KBánHITBTC
ZECETH Zcash / Ethereum
0.04-2.19%-0.000.040.042.200KBánBINANCE
ZECHUSD Zcash / HUSD
110.02-8.84%-10.67123.54105.161.925KSức bán mạnhHUOBI
ZECUSD Zcash / Đô la Mỹ
113.33-9.98%-12.56125.80108.221.808KSức bán mạnhEXMO
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-4.65%-0.000.000.001.059KSức bán mạnhBITFINEX
ZECUSDT Zcash / Tether USD
109.95-9.59%-11.66122.92105.32869Sức bán mạnhPOLONIEX
ZECUSDC Zcash / USD Coin
108.90-10.22%-12.40122.70105.50732Sức bán mạnhBINANCE
ZECBNB Zcash / Binance Coin
0.31-1.91%-0.010.320.31705Sức bán mạnhBINANCE
ZECXBT Zcash / Bitcoin
0.00-4.76%-0.000.000.00645Sức bán mạnhKRAKEN
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-5.39%-0.000.000.00596Sức bán mạnhEXMO
ZECUSD Zcash / Đô la Mỹ
109.25-10.70%-13.09122.89105.98333BánBITTREX
ZECUSDC Zcash / USD Coin
109.86-11.44%-14.20123.00105.72322Sức bán mạnhPOLONIEX
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-4.24%-0.000.000.00259Sức bán mạnhPOLONIEX
ZECRUB Zcash / Russian Ruble
7771.90-10.39%-901.368635.467467.13196Sức bán mạnhEXMO
ZECEUR Zcash / Euro
94.01-9.74%-10.14104.7691.00166Sức bán mạnhTHEROCKTRADING
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-4.65%-0.000.000.00134Sức bán mạnhTHEROCKTRADING
ZECUSDT ZCash / Tether
108.70-10.85%-13.23121.39105.1942BánBITTREX
ZECETH ZCash / Ethereum
0.04-1.41%-0.000.040.0427BánBITTREX
ZECBTC ZCash / Bitcoin
0.00-4.42%-0.000.000.0026Sức bán mạnhBITTREX
ZECBTC Zcash / Bitcoin
0.00-5.88%-0.000.000.0017Sức bán mạnhGEMINI
ZECETH Zcash / Ethereum
0.04-3.49%-0.000.040.0410BánPOLONIEX
ZECETH Zcash / Ethereum
0.04-16.45%-0.010.040.044Sức bán mạnhGEMINI
ZECEURS Zcash / STASIS EURS Token
110.500.29%0.32110.50109.001BánHITBTC
ZECBCH Zcash / Bitcoin Cash
0.22-2.58%-0.010.220.220BánHITBTC
ZECEOS Zcash / EOS
28.540.99%0.2828.5428.540MuaHITBTC
ZECHIT Zcash / HitBTC Token
375.20-6.77%-27.23377.41375.200Sức bán mạnhHITBTC
ZECLTC Zcash / Litecoin
0.720.00%0.000.720.720BánGEMINI
ZECBCH Zcash / Bitcoin Cash
0.201.00%0.000.200.200BánGEMINI
Tải thêm