Giới thiệu

Thị trường chứng khoán của Argentina bao gồm một số sàn giao dịch chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán chính là Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), được quốc tế gọi là Sở giao dịch và Thị trường Chứng khoán Argentina, được thành lập vào năm 1854. Nó có trụ sở tại Buenos Aires, là thủ đô, thành phố đông dân nhất và trung tâm tài chính sôi động của đất nước. BYMA đại diện cho hơn 1.800 cổ phiếu niêm yết, trong số đó có cổ phiếu của những công ty nổi tiếng được giao dịch thường xuyên với số lượng lớn như BBVA Francés, Pampa Energía, Sociedad ComIAL del Plata, Telecom Argentina và Banco Macro.

BYMA có chỉ số chứng khoán chuẩn được gọi là MERVAL Index, một chỉ số có trọng số theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư của các công ty giao dịch công khai lớn nhất có trụ sở tại Argentina. Chỉ số này được sử dụng rộng rãi để theo dõi các cổ phiếu của Argentina. Nó cũng có một chỉ số nổi tiếng khác gọi là BURCAP. Chỉ số này sử dụng các cổ phiếu được đưa vào MERVAL làm thành phần, đánh giá từng cổ phiếu theo mức vốn hóa thị trường của cổ phiếu đó.