Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Argentina

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
IRCP IRSA PROPIEDADES C
136.001074.90-730.307M17.92
AUSO AUTOPISTAS DEL SOL
92.0012.51-391.591M
BPAT BANCO PATAGONIA SA
80.008.8900.00
MOLA MOLINOS AGRO SA
1028.008.54-2.437B89.65
BBAR BBVA BANCO FRANCES
252.606.0100.00
MOLI MOLINOS RIO PLATA
107.005.8700.00
CTIO CONSULTATIO SA
172.754.9408.54
GAMI B-GAMING S.A.
43.804.44-260.594M11.00
MTR MATBA ROFEX SA
220.002.60
VALO GPO FINANC VALORES
24.302.470
COME SOC COM DEL PLATA
4.992.17-224.468M0.11
SUPV GRUPO SUPERVIELLE
88.000.94-530.065M0.84
BYMA BOLSAS Y MERC.ARG
830.000.79-256.257M6.63
PATA IMP Y EX PATAGONIA
34.800.74
GGAL GPO FIN GALICIA
199.650.51-2.036B1.02
RICH LAB RICHMOND
236.000.2300.55
Tải thêm