Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Argentina với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Argentina tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
34.552BARS65.000ARS4.84%3.000ARS
Theo dõi
75.143K4.884M109.59BARSTài chính
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
29.444BARS164.000ARS4.13%6.500ARS
Sức mua mạnh
809.463K132.752M459.2BARSKhoáng sản phi năng lượng
PATAIMP Y EX PATAGONIA
3.635BARS76.000ARS0.66%0.500ARS
Sức mua mạnh
90969.084K37.909BARSBán Lẻ
GBANNATURGY BAN SA
2.409BARS145.000ARS5.07%7.000ARS
Sức mua mạnh
21.209K3.075M47.203BARS451Dịch vụ Công nghiệp
GAMIB-GAMING S.A.
1.112BARS81.100ARS1.37%1.100ARS
Sức mua mạnh
17.069K1.384M27.574BARSDịch vụ Công nghệ
RIGORIGOLLEAU SA
977.277MARS350.000ARS−2.78%−10.000ARS
Mua
207K50.771BARSCông nghiệp Chế biến
VALOBANCO DE VALORES S
669.325MARS58.800ARS0.68%0.400ARS
Mua
624.957K36.747M49.403BARSTài chính
HAVAHAVANNA HOLDING SA
459.493MARS440.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
750330K20.669BARSTài chính
LONGLONGVIE
398.465MARS14.000ARS0.00%0.000ARS
Theo dõi
42.701K597.814K2.151BARSKhách hàng Lâu năm
FIPLFIPLASTO
323.969MARS18.400ARS0.00%0.000ARS
Bán
45.352K834.477K1.352BARSKhoáng sản phi năng lượng
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
161.977MARS31.050ARS3.50%1.050ARS
Bán
3139.719K2.004BARSSản xuất Chế tạo
INTRCIA INTRODUCTORA
117.385MARS29.000ARS3.94%1.100ARS
Sức mua mạnh
2.372K68.788K4.939BARSCông nghiệp Chế biến
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
69.745MARS11.750ARS1.29%0.150ARS
Sức mua mạnh
16.715K196.401K2.564BARSCông nghiệp Chế biến
POLLPOLLEDO SA
37.135MARS38.700ARS−3.25%−1.300ARS
Theo dõi
30011.61K248.469MARSDịch vụ Công nghiệp
CADOCARLOS CASADO SA
−216.226MARS49.600ARS3.33%1.600ARS
Sức mua mạnh
41.771K2.072M6.026BARSTài chính
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
−284.682MARS153.750ARS−0.16%−0.250ARS
Mua
23.179K3.564M25.109BARS14.3210.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
OESTGPO CONCESIONARIO
−462.732MARS63.500ARS0.00%0.000ARS
Bán
5.595K355.283K10.16BARS834Dịch vụ Công nghiệp
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
−1.541BARS126.250ARS8.60%10.000ARS
Sức mua mạnh
220.615K27.853M25.547BARS262Công ty dịch vụ công cộng
GCDIGCDI SA
−3.033BARS4.820ARS1.26%0.060ARS
Bán
98.21K473.372K4.458BARSTài chính
INVJINVRS JURAMENTO SA
−3.094BARS27.250ARS−1.98%−0.550ARS
Mua
7.24K197.29K19.677BARSDịch vụ Phân phối
EDSHEDESA HOLDING S.A.
173.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
−194−33.562K3.96BARSCông ty dịch vụ công cộng