Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Argentina

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
C CITIGROUP INC
2172.50-0.93%-20.50Sức mua mạnh477158099.000B223.459.76204000.00Tài chính
IBM INTL BUSINESS MCHN
2238.50-0.53%-12.00Mua23019825.000B61.0136.92381100.00Dịch vụ Công nghệ
IBMD INTL BUSINESS MCHN
27.85-2.11%-0.60Mua5.000K19825.000B61.0136.92381100.00Dịch vụ Công nghệ
RDS ROYAL DUTCH SHELL
2465.000.41%10.00Mua48818351.000B32.4076.0881000.00Năng lượng Mỏ
AIG AMER INTL GRP
834.50-0.89%-7.50Mua152761.580B26.27118.0149600.00Tài chính
BBD BCO BRADESCO SA
681.001.41%9.50Mua5.341K2728.780B22.6330.0998605.00Tài chính
CS CREDIT SUISSE GP
1091.502.01%21.50Sức mua mạnh72700.130B21.9449.7545680.00Tài chính
CX CEMEX SAB DE CV
304.500.50%1.50Mua18460.937B45.676.6742024.00Khoáng sản phi năng lượng
TECO2 TELEC ARGENTINA SA
189.954.08%7.45Mua43.360K411.284B40.914.6425343.00Truyền thông
YPFDD YPF SA
10.851.40%0.15Bán486326.371B-16.2421314.00Năng lượng Mỏ
YPFD YPF SA
829.80-3.53%-30.40Mua114.796K326.371B-16.2421314.00Năng lượng Mỏ
YPFDC YPF SA
11.05-2.64%-0.30Mua91326.371B-16.2421314.00Năng lượng Mỏ
GGAL GPO FIN GALICIA
126.400.40%0.50Mua1.245M180.343B4.9225.67Tài chính
GGALD GPO FIN GALICIA
1.611.90%0.03Mua37.429K180.343B4.9225.67Tài chính
BMA BANCO MACRO S.A.
266.95-1.48%-4.00Mua120.226K170.691B5.2151.219028.00Tài chính
HMY HARMONY GOLD MNG
295.001.20%3.50Mua10158.044B-14.3539773.00Khoáng sản phi năng lượng
TXAR TERNIUM ARGENTINA
26.500.57%0.15Mua828.324K119.703B8.703.05Khoáng sản phi năng lượng
ALUA ALUAR ALUMINIO ARG
33.50-3.74%-1.30Mua1.228M105.056B13.932.17Khoáng sản phi năng lượng
ALUAD ALUAR ALUMINIO ARG
0.434.12%0.02Bán6.687K105.056B13.932.17Khoáng sản phi năng lượng
PAMP PAMPA ENERGIA S.A.
48.403.20%1.50Mua1.251M91.954B2.2521.50Công ty dịch vụ công cộng
PAMPD PAMPA ENERGIA S.A.
0.613.39%0.02Mua5.500K91.954B2.2521.50Công ty dịch vụ công cộng
BBARD BBVA ARGENTINA SA
1.84-10.24%-0.2127090.459B3.4243.206089.00Tài chính
BBAR BBVA BANCO FRANCES
147.651.58%2.30Mua131.633K90.459B3.4243.206089.00Tài chính
TGSU2 TRANSPORT GAS SUR
110.600.96%1.05Mua173.084K86.272B6.2217.771004.00Năng lượng Mỏ
TGSUD TRANSPORT GAS SUR
1.370.74%0.01Sức bán mạnh5186.272B6.2217.771004.00Năng lượng Mỏ
BRIO6 BANC SANTANDER RIO
15.450.65%0.10Mua10085.447B3.915.06Tài chính
BRIO BANC SANTANDER RIO
19.803.12%0.60Mua42.377K85.447B3.915.06Tài chính
CVH CABLEVISION HLDG S
426.000.71%3.00Mua56.836K76.954B23.8817.84Truyền thông
LOMA LOMA NEGRA CIA IND
119.750.50%0.60Mua92.169K71.374B21.495.573365.00Khoáng sản phi năng lượng
CEPUD CENTRAL PUERTO SA
0.42-2.56%-0.01Sức mua mạnh11.483K50.266B7.414.48803.00Công ty dịch vụ công cộng
CEPU CENTRAL PUERTO SA
33.20-0.75%-0.25Mua412.150K50.266B7.414.48803.00Công ty dịch vụ công cộng
PGR PHOENIX GLOBAL RES
19.502.90%0.55Sức mua mạnh160.563K41.378B-1.07137.00Năng lượng Mỏ
HARG HOLCIM (ARGENTINA)
99.40-1.58%-1.60Sức mua mạnh17.075K34.995B22.723.53Khoáng sản phi năng lượng
BPAT BANCO PATAGONIA SA
46.950.21%0.10Mua4.667K33.764B2.3220.22Tài chính
IRCP IRSA PROPIEDADES C
266.000.38%1.00Mua23133.520B-87.61Tài chính
IRSA IRSA INVERSIONES Y
51.701.17%0.60Mua58.009K29.918B-39.671709.00Tài chính
CTIO CONSULTATIO SA
69.80-0.29%-0.20Mua1.299K28.611B-4.01Tài chính
CRES CRESUD SACIFYA
50.15-2.72%-1.40Mua194.598K25.157B9.913370.00Tài chính
CRESD CRESUD SACIFYA
0.6836.57%0.181.135K25.157B9.913370.00Tài chính
SUPVD GRUPO SUPERVIELLE
0.788.81%0.06Bán64324.754B7.087.665307.00Tài chính
SUPV GRUPO SUPERVIELLE
54.20-1.45%-0.80Mua554.035K24.754B7.087.665307.00Tài chính
BYMA BOLSAS Y MERC.ARG
304.502.53%7.50Mua52.397K23.218B14.66Tài chính
EDN EMP DIS NOR EDENOR
23.701.94%0.45Mua788.504K21.483B1.5715.144878.00Công ty dịch vụ công cộng
PATA IMP Y EX PATAGONIA
41.705.57%2.20Mua6.633K20.850B0.09Bán Lẻ
BHIP BCO HIPOTECAR SA
13.907.75%1.00Mua256.950K20.250B9.001.50Tài chính
MOLA MOLINOS AGRO SA
389.00-2.02%-8.00Mua3.201K19.093B11.5533.67Công nghiệp Chế biến
ESME BODEGAS ESMERALDA
320.000.00%0.00Bán118.860B0.407.79Hàng tiêu dùng không lâu bền
MIRG MIRGOR SA
972.00-0.31%-3.00Mua22.044K14.767B1.8652.32Sản xuất Chế tạo
MIRGD MIRGOR SA
10.6537.42%2.90Sức mua mạnh7114.767B1.8652.32Sản xuất Chế tạo
MOLI MOLINOS RIO PLATA
72.70-4.09%-3.10Mua22.214K14.643B-5.86Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAPX CAPEX SA
74.500.68%0.50Mua37713.395B9.67-0.33Công ty dịch vụ công cộng
TRAND CIA DE TRANSP ENER
0.3529.52%0.0828.490K13.185B4.656.38Công ty dịch vụ công cộng
TRAN CIA DE TRANSP ENER
29.656.85%1.90Mua1.341M13.185B4.656.38Công ty dịch vụ công cộng
VALO GPO FINANC VALORES
14.35-3.69%-0.55Mua530.121K12.319B12.420.75Tài chính
BOLT BOLDT SA
5.05-3.07%-0.16Sức mua mạnh1.422M11.676B64.830.13Dịch vụ Thương mại
TGNO4 TRANSPORT GAS NORT
44.653.12%1.35Mua507.822K11.614B3.6512.22Dịch vụ Công nghiệp
METR METROGAS SA
19.054.96%0.90Mua391.030K10.843B-4.69Dịch vụ Công nghiệp
GBAN NATURGY BAN SA
32.000.00%0.00Mua36510.417B2.8311.33490.00Dịch vụ Công nghiệp
CECO2 ENEL GENERACION
13.654.20%0.55Mua387.712K9.582B1.737.91Công ty dịch vụ công cộng
RIGO RIGOLLEAU SA
66.000.00%0.00Mua1.100K9.574B-0.80Công nghiệp Chế biến
LEDE LEDESMA AGRICOLA
21.00-1.41%-0.30Mua90.594K9.234B-0.90Công nghiệp Chế biến
CGPA2 CAMUZZI GAS PAMPEA
25.507.59%1.80Sức mua mạnh41.332K8.499B3.020.88Công ty dịch vụ công cộng
RICH LAB RICHMOND
105.001.45%1.50Mua8.751K8.479BCông nghệ Sức khỏe
INVJ INVRS JURAMENTO SA
12.35-2.76%-0.35Mua45.116K8.130B-0.51Công nghiệp Chế biến
AUSO AUTOPISTAS DEL SOL
79.10-3.42%-2.80Mua142.153K6.991B0.90190.46Dịch vụ Công nghiệp
COME SOC COM DEL PLATA
2.55-3.41%-0.09Mua7.611M6.423B8.630.30Năng lượng Mỏ
HAVA HAVANNA HOLDING SA
131.002.75%3.50Mua4826.154B43.482.30Tài chính
SAMI SAN MIGUEL SA
121.00-3.20%-4.00Mua25.978K5.295B-26.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
DGCU2 DISTRIB GAS CUYANA
25.156.57%1.55Sức mua mạnh216.003K5.089B4.585.49Công ty dịch vụ công cộng
OEST GPO CONCESIONARIO
31.60-2.77%-0.90Sức mua mạnh90.503K5.056B0.8155.80Dịch vụ Công nghiệp
GCLA GRUPO CLARIN SA
45.009.76%4.00Mua31.176K4.805B-19.175484.00Dịch vụ Khách hàng
GCLAC GRUPO CLARIN SA
0.41—%107.032K4.805B-19.175484.00Dịch vụ Khách hàng
PATY QUICKFOOD SA
6.500.00%0.00Mua46.501K3.764B-2.13Hàng tiêu dùng không lâu bền
FERR FERRUM SA CERAMICA
6.900.00%0.00Mua25.180K3.685B9.100.12Sản xuất Chế tạo
CADO CARLOS CASADO SA
24.85-1.00%-0.25Mua114.109K3.049B7.883.98Tài chính
CELU CELULOSA ARGENTINA
29.301.03%0.30Mua36.626K2.957BCông nghiệp Chế biến
INAG INSUMOS AGROQUIMIC
146.00-1.35%-2.00Mua12.621B22.514.24Dịch vụ Phân phối
MORI MORIXE HERMANOS
7.192.71%0.19Mua399.947K2.221B18.050.40Công nghiệp Chế biến
DYCA DYCASA SA
63.500.79%0.50Sức mua mạnh2481.905B-3.01Dịch vụ Công nghiệp
CARC CARBOCLOR S.A.
1.59-0.62%-0.01Mua583.589K1.736B4.46-0.06Năng lượng Mỏ
AGROD AGROMETAL SA
0.13—%5.809K1.707B-0.69330.00Sản xuất Chế tạo
AGRO AGROMETAL SA
12.85-3.02%-0.40Mua434.754K1.707B-0.69330.00Sản xuất Chế tạo
INTR CIA INTRODUCTORA
9.40-3.09%-0.30Mua12.823K1.601B13.030.92Công nghiệp Chế biến
GRIM GRIMOLDI
36.002.42%0.85Sức mua mạnh1.977K1.595B-0.84Hàng tiêu dùng không lâu bền
LONG LONGVIE
6.21-5.91%-0.39Sức mua mạnh131.623K954.114M-1.49Khách hàng Lâu năm
SEMI MOLINOS JUAN SEMIN
4.07-2.63%-0.11Mua189.228K888.029M11.630.27Công nghiệp Chế biến
EMDE EMPRESA DISTRIBUID
13.000.00%0.00Bán57792.687M248.090.05Công ty dịch vụ công cộng
TGLT TGLT SA
7.070.28%0.02Mua264.302K570.234M-17.73Tài chính
GARO GAROVAGLIO ZORRAQ
8.702.96%0.25Mua92.158K561.440M-2.61Công nghiệp Chế biến
FIPL FIPLASTO
5.000.00%0.00Mua22.200K367.438M-0.93Khoáng sản phi năng lượng
ROSE INSTITUTO ROSENBUC
6.401.75%0.11Sức mua mạnh7.196K272.572M-0.73Công nghiệp Chế biến
POLL POLLEDO SA
9.000.00%0.00Mua2.350K57.783M10.47-1.37Dịch vụ Công nghiệp
DOME DOMEC SA
3.651.39%0.05Mua3133.650M-0.41Khách hàng Lâu năm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất