Các công ty của Argentina với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Argentina. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Argentina này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

Ticker
NHÂN VIÊN
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
Khu vực
OESTGPO CONCESIONARIO
83477.300ARS10.27%7.200ARS
Sức mua mạnh
8.996K695.391K11.216BARSDịch vụ Công nghiệp
GBANNATURGY BAN SA
451149.500ARS0.34%0.500ARS
Mua
3.3K493.35K48.505BARSDịch vụ Công nghiệp
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
262138.500ARS1.65%2.250ARS
Mua
92.457K12.805M27.57BARSCông ty dịch vụ công cộng
HAVAHAVANNA HOLDING SA
448.000ARS2.28%10.000ARS
Sức mua mạnh
1.126K504.448K20.576BARSTài chính
POLLPOLLEDO SA
41.700ARS−0.71%−0.300ARS
Mua
8.765K365.501K269.657MARSDịch vụ Công nghiệp
GAMIB-GAMING S.A.
80.000ARS2.04%1.600ARS
Sức mua mạnh
17.14K1.371M26.656BARSDịch vụ Công nghệ
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
159.750ARS0.79%1.250ARS
Mua
6.506K1.039M25.884BARS14.7310.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
RIGORIGOLLEAU SA
350.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
207K50.771BARSCông nghiệp Chế biến
FIPLFIPLASTO
18.050ARS−0.82%−0.150ARS
Bán
43.198K779.724K1.337BARSKhoáng sản phi năng lượng
CADOCARLOS CASADO SA
50.500ARS1.20%0.600ARS
Sức mua mạnh
5.729K289.315K6.062BARSTài chính
DYCADYCASA SA
110.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
6.177K679.47K1.61BARSDịch vụ Công nghiệp
LONGLONGVIE
16.000ARS8.47%1.250ARS
Sức mua mạnh
100.991K1.616M2.266BARSKhách hàng Lâu năm
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
67.850ARS1.34%0.900ARS
Mua
231.561K112.347BARSTài chính
INVJINVRS JURAMENTO SA
28.000ARS−2.27%−0.650ARS
Mua
14.756K413.168K20.278BARSDịch vụ Phân phối
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
32.000ARS1.59%0.500ARS
Bán
4.25K136K2.033BARSSản xuất Chế tạo
VALOBANCO DE VALORES S
62.000ARS0.81%0.500ARS
Sức mua mạnh
248.308K15.395M51.671BARSTài chính
GCDIGCDI SA
4.980ARS2.05%0.100ARS
Sức mua mạnh
179.504K893.93K4.514BARSTài chính
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
11.000ARS4.76%0.500ARS
Bán
2.2K24.2K447.126MARS27.570.38ARSCông nghệ Sức khỏe
MTRMATBA ROFEX SA
440.000ARS−1.57%−7.000ARS
Mua
53.526K23.551M54.945BARSTài chính
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
167.000ARS−0.89%−1.500ARS
Mua
762.163K127.281M471.8BARSKhoáng sản phi năng lượng
PATAIMP Y EX PATAGONIA
77.000ARS2.53%1.900ARS
Sức mua mạnh
1K77K37.46BARSBán Lẻ
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
12.650ARS4.55%0.550ARS
Sức mua mạnh
14.302K180.92K2.64BARSCông nghiệp Chế biến