Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Argentina

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
TECO2 TELEC ARGENTINA SA
212.80-0.51%-1.10Mua139.023K460.651B23254.00Truyền thông
IRSA IRSA INVERSIONES Y
93.70-1.37%-1.30Mua109.997K62.577B20666.00Tài chính
BMA BANCO MACRO S.A.
358.45-0.73%-2.65Mua209.067K229.150B11.6730.958561.00Tài chính
BBAR BBVA BANCO FRANCES
274.00-0.49%-1.35Mua192.570K168.710B6019.00Tài chính
SUPV GRUPO SUPERVIELLE
100.35-0.30%-0.30Mua399.063K45.969B27.553.654943.00Tài chính
EDN EMP DIS NOR EDENOR
69.35-0.14%-0.10Mua160.719K62.953B-30.994776.00Công ty dịch vụ công cộng
GCLA GRUPO CLARIN SA
80.000.50%0.40Sức mua mạnh5.463K8.521B8.374775.00Dịch vụ Khách hàng
TGSU2 TRANSPORT GAS SUR
235.400.28%0.65Sức mua mạnh146.313K176.711B42.665.501099.00Năng lượng Mỏ
OEST GPO CONCESIONARIO
39.05-0.51%-0.20Mua4206.280B858.00Dịch vụ Công nghiệp
IRCP IRSA PROPIEDADES C
130.000.31%0.40Bán9.519K70.143B590.00Tài chính
GBAN NATURGY BAN SA
51.00-1.92%-1.00Mua4.095K16.928B467.00Dịch vụ Công nghiệp
AGRO AGROMETAL SA
34.102.10%0.70Sức mua mạnh172.215K4.453B420.00Sản xuất Chế tạo
PGR PHOENIX GLOBAL RES
14.65-2.66%-0.40Mua133.927K22.104B-5.6263.00Năng lượng Mỏ
CARC CARBOCLOR S.A.
2.26-1.74%-0.04Mua258.496K2.511B58.00Năng lượng Mỏ
Tải thêm