Chứng khoán ArgentinaCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Chứng khoán Argentina hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Ticker
Rel Vol at Time
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
HAVAHAVANNA HOLDING SA
1.08464.500ARS2.09%9.500ARS
Mua
2.017K936.897K21.374BARSTài chính
INVJINVRS JURAMENTO SA
0.5528.000ARS1.08%0.300ARS
Sức mua mạnh
2.582K72.296K19.606BARSDịch vụ Phân phối
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
0.41117.500ARS3.52%4.000ARS
Sức mua mạnh
82.096K9.646M22.967BARS262Công ty dịch vụ công cộng
FIPLFIPLASTO
0.3818.100ARS0.00%0.000ARS
Bán
9.069K164.149K1.33BARSKhoáng sản phi năng lượng
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
0.37158.000ARS4.29%6.500ARS
Sức mua mạnh
10.451K1.651M24.741BARS14.0810.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
0.27155.750ARS2.13%3.250ARS
Sức mua mạnh
161.557K25.163M427BARSKhoáng sản phi năng lượng
VALOBANCO DE VALORES S
0.1557.900ARS−0.52%−0.300ARS
Theo dõi
72.401K4.192M48.899BARSTài chính
GCDIGCDI SA
0.104.760ARS−1.65%−0.080ARS
Bán
15.251K72.595K4.477BARSTài chính
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
0.0911.100ARS−1.33%−0.150ARS
Theo dõi
2.07K22.977K2.455BARSCông nghiệp Chế biến
OESTGPO CONCESIONARIO
0.0863.500ARS0.00%0.000ARS
Bán
1.35K85.725K10.16BARS834Dịch vụ Công nghiệp
GBANNATURGY BAN SA
0.05138.000ARS0.55%0.750ARS
Mua
30041.4K44.68BARS451Dịch vụ Công nghiệp
GRIMGRIMOLDI
0.04210.000ARS−1.75%−3.750ARS
Mua
5010.5K9.255BARSHàng tiêu dùng không lâu bền
GAMIB-GAMING S.A.
0.0480.500ARS1.77%1.400ARS
Sức mua mạnh
51041.055K26.894BARSDịch vụ Công nghệ
CADOCARLOS CASADO SA
0.0249.000ARS0.62%0.300ARS
Mua
40419.796K5.917BARSTài chính
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
0.0162.000ARS−0.80%−0.500ARS
Bán
12744103.955BARSTài chính
LONGLONGVIE
0.0114.000ARS−1.41%−0.200ARS
Bán
4005.6K2.182BARSKhách hàng Lâu năm
MTRMATBA ROFEX SA
0.01383.000ARS−4.25%−17.000ARS
Bán
4015.32K49.168BARSTài chính