Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
295.110B
Giá trị vốn hóa thị trường
83.232K
Khối lượng
+0.11%
Thay đổi
+5.48%
Hiệu suất Tháng
+247.99%
Hiệu suất Năm
+236.71%
Hiệu suất YTD
           
CRE3W CRESUD SACIFYA COM ARS1(S/R 05/03/2021)
74.002.28%1.65Bán1.476K109224.00
CRES CRESUD SACIFYA
121.703.80%4.45Bán318.240K38729808.0072.032B
INVJ INVRS JURAMENTO SA
22.60-1.74%-0.40Bán3.395K76727.0015.996B
LEDE LEDESMA AGRICOLA
73.001.53%1.10Mua31.218K2278914.0032.099B
MOLA MOLINOS AGRO SA
1653.00-4.28%-74.00Bán3.272K5408616.0081.197B
MOLA5 MOLINOS AGRO SA
1970.001.03%20.00Sức mua mạnh611820.0081.197B
MORI MORIXE HERMANOS
11.650.87%0.10Bán40.294K469425.103.534B
ROSE INSTITUTO ROSENBUC
9.913.23%0.31Bán1.500K14865.00422.002M
SAMI SAN MIGUEL SA
100.00-0.25%-0.25Bán21.626K2162600.007.115B-8.07
SEMI MOLINOS JUAN SEMIN
6.950.72%0.05Sức mua mạnh13.000K90350.001.516B
Tải thêm