Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
5673.307B
Giá trị vốn hóa thị trường
25.026K
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
+13.66%
Hiệu suất Tháng
+275.82%
Hiệu suất Năm
+270.24%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CXCEMEX S.A.B. DE C.V. CEDEAR EACH REPR 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
6160.000 ARS−1.60%3.873K2.463.872T ARS758.798.12 ARS+9.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HARGHOLCIM (ARGENTINA) S.A
946.500 ARS−1.66%29.593K0.35352.028B ARS4.28%Khoáng sản phi năng lượng
LOMALOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SA
1267.750 ARS+4.26%160.825K0.50724.738B ARS32.8738.57 ARS+300.03%1.93%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LOMADLOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SA
1.200 USD+2.56%120.00724.738B ARS12.6538.57 ARS+1.14%1.93%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi